„ZWIERCIADŁO POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI” – WSPÓLNY PROJEKT SZKÓŁ Z ŻYTOMIERZA I NOWOGRADU WOŁYŃSKIEGO

Żytomierska Szkoła Ogólnokształcąca nr 6 i Liceum nr 11 w Nowogradzie Wołyńskim w ramach tworzenia sieci szkół współpracy 11 sierpnia b.r. rozpoczęli realizację wspólnego projektu “PL-100. Zwierciadło Polskiej Niepodległości * Дзеркало польської незалежності”. Pomysł projektu został opracowany przez dyrektorów i nauczycieli [...]
Czytaj więcej

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – BROWARY

Browarska szkoła nr 5 jako pracę konkursową przygotowała rysunek – artystyczne ujęcie tradycyjnych polskich kamienic. W Browarskiej szkole specjalizowanej I-III stopnia nr 5 zajęcia z języka polskiego odbywają się w klasach 5-11, a odwiedza lekcje 255 uczniów. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Elżbieta Feiner. Конкурсною роботою [...]
Czytaj więcej

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – UCZNIOWIE Z M. DOLINA

Dzieci z Dolińskiej szkoły nr 6 dołączyli do grona uczestników konkursu «ABC – polskiej klasy». Zajęcia z języka polskiego w Dolińskiej specjalizowanej szkole I-III stopnia nr 6 prowadzi Pani Halina Maznyczka. Zajęcia odbywają się z 2 godziny tygodniowo w 5-8 klasach. Lekcje z języka polskiego odwiedza 168 dzieci. До грона учасників [...]
Czytaj więcej

Aбетка – польського класу

Wspólny projekt Żytomierskiej szkoły nr 6 i Nowogradwolyńskiego liceum nr 11 Prezentujemy Państwu effekty współpracy szkóły nr 6 z Żytomierza i Liceum nr 11 z Nowogradu Wołyńskiego w ramach budowania sieci szkół partnerskich uczących się języka polskiego. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z realizacji projektu. Projekt Zwierciadło [...]
Czytaj więcej

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA NR 1 M. NIŻYN

«100 lat Niepodległości»  – praca konkursowa uczniów z m. Niżyn, które znajduje się Czernigówszczyźnie. Dany rysunek jest pracą konkursową uczniów Niżyńskiej szkoły ogólnokształcącej nr 1. Lekcje języka polskiego są w klasach 5 i 7. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Ała Sztepura. «100 років Незалежності» – конкурсна робота учнів [...]
Czytaj więcej

KONKURS «ABC POLSKIEJ KLASY» – ŻYTOMIERSKIE GIMNAZJUM MIEJSKIE NR 3

Żytomierskie miejskie gimnazjum nr 3 przygotowało rysunek poświęcony tematyce 100-lecia Niepodległości Polski. Na rysunku są odwzorowane postacie trzech Wielkich Polaków: św. Papieża Jana Pawła II, fizyczki i chemiczki, podwójnej laureatki nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie oraz astronoma i matematyka Mikołaja Kopernika. W rogach rysunku [...]
Czytaj więcej

KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – WINNICKA SZKOŁA NR 35

Winnicka szkoła ogólnokształcąca nr 35 nadesłała rysunek, który w formie obrazkowej wskazuje najważniejsze wydarzenia, postacie i daty w historii Polski. W Winnickiej szkole ogólnokształcącej nr 35 na zajęcia z języka polskiego uczęszcza 53 osoby. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Ludmiła Martynenko. Вінницька загальноосвітня школа №35 [...]
Czytaj więcej

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Житомира

Żytomierska szkoła nr 6 została uczestnikiem konkursu «ABC – klasy polskiej». W szkole nr 6 w Żytomierzu język polski poznaje ponad 700 dzieci. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 1 po 7. Nauczycielkami języka polskiego są Pani Julia Nowicka, Pani Julia Krasowska, Pani Lilia Biluk. Житомирська школа №6 стала участником [...]
Czytaj więcej

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – учні Бердичівської школи №1

Uczniowie szkoły nr 1 z Berdyczowa trafili do grona zwycięzców konkursu polonijnego. W Berdyczowskiej szkole nr 1 obwodu Żytomierskiego język polski poznaje ponad 100 dzieci. Zajęcia są prowadzone od klasy 5 po 11. Nauczycielem języka polskiego jest Pan Wolodymyr Wieczkanow. Учні Бердичівської школи №1 ввійшли до грона переможців полонійного [...]
Czytaj więcej

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Якушинецька середня загальоосвітня школа

Do laureatów konkursu «ABC klasy polskiej na Ukrainie» dołączyła szkoła ogólnooświatowa z Jakuszyniec obwód Winnicki. Praca uczniów podkreśla bliskość geograficzną i kulturalną narodów Polski i Ukrainy. W Jakuszynieckiej szkole język polski jest prowadzony w ramach zajęć dodatkowych. Na zajęcia uczęszcza 50 osób. Nauczycielką języka polskiego [...]
Czytaj więcej
Skip to content