Publikacje

Dział publikacji inaugurujemy artykułem prof. Piotra Drzewieckiego: „News literacy. Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom propagandowym” Autor jest medioznawcą, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesorem nadzwyczajny UKSW oraz  Zastępcą dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu [...]
Czytaj więcej

Konferencja “Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”

W 11 października zapraszamy na Debatę  w auli Jana Pawła III na UKSW,   w pierwszą rocznicę uchwalenia „Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich”. Tytuł konferencji: „Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”. Powitanie z udziałem gości [...]
Czytaj więcej

Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania

WSPÓŁCZESNA WOJNA PROPAGANDOWA I SPOSOBY JEJ PRZECIWDZIAŁANIA W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU MEDIALNYM W KONTEKŚCIE REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE UNIJNEJ KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ – 2017 ROK Celem projektu  było między innymi: – dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek, co osiągnięto dzięki promocji idei [...]
Czytaj więcej

Obchody 76. rocznicy mordu inteligencji polskiej w Czarnym Lesie

12 sierpnia Polacy ze Stanisławowa i okolic uczcili 76 rocznicę niemieckiego mordu dokonanego na przedstawicielach inteligencji w Czarnym Lesie. Od 2017 roku opiekę nad miejscem pamięci sprawuje Fundacja Wolność i Demokracja. Zadanie współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości wraz z [...]
Czytaj więcej

Pod znakiem białego Orła. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce w Niemczech

Projekt  dotyczy dofinansowania i wsparcia śródrocznej działalności 12 ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz działalności oświatowej prowadzonej przez 30 organizacji oświatowe działające przy Polskiej Misji Katolickiej – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.   , w których [...]
Czytaj więcej

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – учні Бердичівської школи №1

Uczniowie szkoły nr 1 z Berdyczowa trafili do grona zwycięzców konkursu polonijnego. W Berdyczowskiej szkole nr 1 obwodu Żytomierskiego język polski poznaje ponad 100 dzieci. Zajęcia są prowadzone od klasy 5 po 11. Nauczycielem języka polskiego jest Pan Wolodymyr Wieczkanow. Учні Бердичівської школи №1 ввійшли до грона переможців полонійного [...]
Czytaj więcej
Skip to content