Konferencja “Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”

W 11 października zapraszamy na Debatę  w auli Jana Pawła III na UKSW,   w pierwszą rocznicę uchwalenia „Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich”.

Tytuł konferencji: „Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”.

Powitanie z udziałem gości honorowych oraz władz uczelni

Sesja I

  1. Medialna polityka Rosji – historia i teraźniejszość – wystąpienia i prezentacje medioznawców z UKSW);
  2. Debata: Rosyjska wojna dezinformacyjna i propagandowa – przedstawiciele mediów z krajów b. Związku Radzieckiego, polskich mediów;

Przerwa obiadowa

Konferencja prasowa w Saloniku medialnym

Sesja II

  1. Wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania – wystąpienia i prezentacje medioznawców z UKSW;

Debata: Wyzwania dla unijnej komunikacji strategicznej – przedstawiciele mediów z krajów b. Związku Radzieckiego, polskich mediów;


Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  RP w ramach  konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar Wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017