Publikacje

Dział publikacji inaugurujemy artykułem prof. Piotra Drzewieckiego:

„News literacy. Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom propagandowym”

Autor jest medioznawcą, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesorem nadzwyczajny UKSW oraz  Zastępcą dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów. A także redaktorem naczelnym „Kwartalnika Nauk o Mediach”).


Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  RP w ramach  konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar Wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017