Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania

Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła realizację projektu „Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania w międzynarodowym środowisku medialnym w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej”.

Od kilku  lat obserwujemy zmasowany atak rosyjskiej machiny propagandowej, która czynnie realizuje politykę Kremla wprowadzając do przestrzeni publicznej dezinformację, manipulację rzeczywistością, czy  propagandę.

W odpowiedzi na te niepokojące działania Parlament Europejski przyjął  rezolucję (23.11.2016)   w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie państw trzecich autorstwa polskiej europosłanki Anny Fotygi.

W międzynarodowym gronie ekspertów,  medioznawców, wydawców, dziennikarzy, studentów dziennikarstwa chcemy opisać i zdefiniować zjawiska nazywane „ruskim mirem”, „wojną propagandową“, „wojną hybrydową“ oraz w kontekście rezolucji zastanowić się nad formami nowej komunikacji strategicznej w regionie państw Partnerstwa Wschodniego.

W ramach projektu powstanie 8 publikacji tematycznych z tłumaczeniem na język angielski, których autorami będą medioznawcy z Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego oraz dziennikarze zajmujący się tą problematyką.

W październiku zapraszamy na konferencję: „Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”.


Publikacje


Konferencja


Salonik medialny


Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  RP w ramach  konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar Wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017