Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania

WSPÓŁCZESNA WOJNA PROPAGANDOWA I SPOSOBY JEJ PRZECIWDZIAŁANIA W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU MEDIALNYM W KONTEKŚCIE REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE UNIJNEJ KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ – 2017 ROK

Celem projektu  było między innymi:

– dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek, co osiągnięto dzięki promocji idei demokratycznych oraz promocji wolnych, niezależnych mediów działających w Polsce.

W projekcie podkreślono wkład polskiej myśli politycznej, tzn. wagę i znaczenie rezolucji sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie państw trzecich, której autorką była polska europosłanka Anna Fotyga.  Pani Minister nagrała specjalne przemówienie do uczestników projektu, a tekst rezolucji w języku polskim i angielskim był dostępny zarówno na stronie projektu, jak i w publikacji elektronicznej (http://wid.org.pl/?s=wojna+propagandowa).

– promocja międzynarodowych działań Polski – dzięki projektowi powstały unikalne materiały naukowe autorstwa akademików z Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym  UKSW (Grzegorz Łęcicki, Piotr Drzewiecki, Piotr Łuczuk, Magdalena Butkiewicz) oraz autorskie monitoringi mediów w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Litwie pod względem „zainfekowania” ich propagandą, hejtem, fake newsami. Autorami byli wybitni eksperci: Jakub  Biernat, Cezary Goliński, Antoni Radczenko, Siarhiej Pieliasa.  Anglojęzyczna publikacja została wysłana na stronę Parlamentu Europejskiego: EU vs Disinfo (https://euvsdisinfo.eu/).

– umacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację międzynarodowej debaty „Media-Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”. Patronatem medialnym konferencję objęły redakcje: Biełsat TV, Polskiej Agencji Prasowej, portal Kresy24.pl, Program III Polskiego Radia. Na miejscu byli obecni dziennikarze z redakcji krajowych: Informacyjna Agencja Radiowa, Redakcja Zagraniczna Polskiego Radia, portali: Kresy24.pl, defence.pl, fakenews.pl, i innych. Dzięki relacjom medialnym informacja o projekcie dotarła do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 81 260,00 zł

Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła realizację projektu „Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania w międzynarodowym środowisku medialnym w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej”.

Od kilku  lat obserwujemy zmasowany atak rosyjskiej machiny propagandowej, która czynnie realizuje politykę Kremla wprowadzając do przestrzeni publicznej dezinformację, manipulację rzeczywistością, czy  propagandę.

W odpowiedzi na te niepokojące działania Parlament Europejski przyjął  rezolucję (23.11.2016)   w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie państw trzecich autorstwa polskiej europosłanki Anny Fotygi.

W międzynarodowym gronie ekspertów,  medioznawców, wydawców, dziennikarzy, studentów dziennikarstwa chcemy opisać i zdefiniować zjawiska nazywane „ruskim mirem”, „wojną propagandową“, „wojną hybrydową“ oraz w kontekście rezolucji zastanowić się nad formami nowej komunikacji strategicznej w regionie państw Partnerstwa Wschodniego.

W ramach projektu powstanie 8 publikacji tematycznych z tłumaczeniem na język angielski, których autorami będą medioznawcy z Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego oraz dziennikarze zajmujący się tą problematyką.

W październiku zapraszamy na konferencję: „Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”.


Publikacje


Konferencja


Salonik medialny


Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  RP w ramach  konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar Wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017