Pod znakiem białego Orła. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce w Niemczech

Projekt  dotyczy dofinansowania i wsparcia śródrocznej działalności 12 ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz działalności oświatowej prowadzonej przez 30 organizacji oświatowe działające przy Polskiej Misji Katolickiej – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.   , w których łącznie naukę języka polskiego i przedmiotów ojczystych pobiera ponad 2600 uczniów. Działalność śródroczna szkolna: konkursy, wycieczki edukacyjne, uroczystości patriotyczne i okolicznościowe, spotkania integracyjne, wieczory literackie, spotkania z wybitnymi postaciami kultury i literatury polskiej są szczególnie ważne dla Polonii niemieckiej ponieważ organizacja wymienionych wydarzeń uzupełniających przez szkoły społeczne w Niemczech służy podniesieniu atrakcyjności i rozszerzeniu zasięgu działalności realizowanej przez placówki, a także w sposób szczególny motywuje ucznia i rodzica. Kolejnym działaniem projektu jest organizacja kolonii, obozów integracyjnych oraz pobytów edukacyjnych w kraju zamieszkania  dla dzieci i młodzieży objętych projektem oraz szkoły letniej połączonej z przygotowaniem dzieci i  młodzieży do egzaminu certyfikacyjnego znajomości języka polskiego w Polsce.  Warto zaznaczyć, że wymieniona forma uatrakcyjnienie szkolnej oferty nie jest tylko formą wypoczynku letniego, ale służy szerokiej edukacji kulturowej i historycznej, poznaniu polskiego dziedzictwa kulturowego. Co więcej – wyjazdy te są elementem wynagrodzenia ucznia za jego aktywność w ciągu roku szkolnego, z drugiej strony doskonalą język polski, są zachętą oraz integrują z polskimi rówieśnikami. Programy planowanych wyjazdów edukacyjnych zostały opracowane w porozumieniu z środowiskiem nauczycielskich Polskiej Macierzy Szkolnej i nauczycielami zaangażowanymi w działalność ośrodków oświatowych Polskiej Misji Katolickiej.