KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA NR 1 M. NIŻYN

«100 lat Niepodległości»  – praca konkursowa uczniów z m. Niżyn, które znajduje się Czernigówszczyźnie.

Dany rysunek jest pracą konkursową uczniów Niżyńskiej szkoły ogólnokształcącej nr 1. Lekcje języka polskiego są w klasach 5 i 7. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Ała Sztepura.

«100 років Незалежності» – конкурсна робота учнів з Ніжина, що на Чернігівщині.

Даний малюнок є конкурсною роботою учнів Ніжинської загальноосвітньої школи №1. В цій школі уроки польської проводятся у 5 та 7 класах. Викладачем іноземної мови є Штепура Алла Павлівна.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”