„NOWOCZESNA SZKOŁA, PRZYJAZNY NAUCZYCIEL, KREATYWNY UCZEŃ, CZYLI O NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

W dniach 15-17 czerwca w Winnicy Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała konferencję poświęconą nauczaniu języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich, zatytułowaną „NOWOCZESNA SZKOŁA, PRZYJAZNY NAUCZYCIEL, KREATYWNY UCZEŃ, CZYLI O NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO”. Została zrealizowana jako część projektu „Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”. Konferencja obejmowała dwa moduły. Pierwszy był skierowany do dyrektorów i nauczycieli 20 szkół z całej Ukrainy, wyłonionych w drodze konkursu, które dołączyły do projektu z myślą o wprowadzeniu u siebie zasad szkoły współpracy i stworzenia nowoczesnych pracowni języka polskiego, sprzyjających kreatywnemu i efektywnemu nauczaniu przedmiotu.

Moduł drugi był zaadresowany do 10 szkół ukraińskich, które brały udział w pilotażowym projekcie „ABC polskiej klasy. Program promocji języka polskiego w szkołach ukraińskich” współfinansowanym przez MSZ RP i realizowanym w ubiegłym roku. W jego ramach przeprowadziły metamorfozę pracowni języka polskiego w swoich placówkach, o czym można się przekonać na stronie projektu . Szkoły te również zostały wyłonione w drodze konkursu spośród tych, które wyraziły chęć dalszej współpracy i budowania sieci szkół uczących języka polskiego.

Konferencję zainaugurowała Lilia Luboniewicz, sekretarz zarządu Fundacji WiD i koordynator projektu. Powitała jej uczestników, przedstawiła prelegentów, trenerów i zaproszonych gości oraz przybliżyła cele projektu dla obu grup modułowych. Do powitań przyłączył się konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, życząc obecnym sukcesów w budowaniu sieci szkół współpracy i wprowadzania w swoich placówkach nowych metod nauczania języka polskiego.

Bardzo ważnym elementem konferencji była możliwość wymiany doświadczeń. Zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu na najlepszą aranżację pracowni polonistycznej w szkole ukraińskiej –zespół szkoły nr 18 z Irpienia i szkoły nr 4 z Winnicy podzieliły się z uczestnikami swoim doświadczeniem tworzenia przestrzeni zachęcającej do efektywnej nauki języka polskiego. Przy czym skupiły się nie tylko na efektach swojej pracy, ale i trudnościach napotkanych na drodze wprowadzania zmian. Opowiedziały o zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, które pozwoliło im osiągnąć rezultaty, o jakich nawet nie śmiały marzyć.

Następnie przedstawiciele szkół pracowali w grupach warsztatowych, realizując oddzielnie program I i II modułu konferencji. Uczestnicy I modułu brali udział w warsztatach dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu wdrażania metod partycypacji „Szkoła współpracy” prowadzonych przez Andrzeja Pery. Julia Savelieva zaprezentowała opracowane przez zespół Fundacji Wolność i Demokracja poradniki aranżacji pracowni polonistycznej i innowacyjnego nauczyciela. Dodatkowo uczestnicy pracowali w oddzielnych grupach nauczycieli i dyrektorów. Dyrektorzy kontynuowali pracę nad budowaniem szkoły współpracy, zgłębiając temat: czym jest „Turkusowy znak jakości”, czyli co jest ważne w życiu szkoły i dlaczego. Nauczyciele poloniści natomiast wspólnie z prof. Beatą Obsulewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poznawali zasady twórczego notowania i opanowywali technikę sporządzania map myśli. Agnieszka Jastrzębska z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego metodą warsztatową pokazała, że gry mogą uczyć, a nauka – bawić”, a wspólnie z Dorotą Zackiewicz, również z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, poprowadziła prezentację i warsztaty z wykorzystania opracowanego we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja podręcznika do nauki języka polskiego „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty”, który znajduje się na liście podręczników rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy do nauczania języka polskiego w szkołach ukraińskich.

 

Nie mniej ciekawe wyzwania czekały na uczestników II modułu konferencji – szkoły, którym w ubiegłym roku udało się wprowadzić w życie elementy szkoły współpracy. Reprezentanci szkół kontynuowali poznawanie tajników „Turkusowego znaku jakości” w praktyce szkolnej pod fachowym okiem trenerki Zofii Domaradzkiej-Grochowalskiej i koordynatora projektu Lilii Luboniewicz oraz budowania sieci szkół ukierunkowanych na współpracę i współodpowiedzialność. Dorota Zackiewicz z kolei poprowadziła dla nich warsztaty z zakresu tworzenie projektów dotyczących 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a prof. Beata Obsulewicz warsztaty pt. „Metody i narzędzia efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego”.

Na zakończenie konferencji Fundacja przekazała szkołom materiały niezbędne do aranżacji pracowni języka polskiego i realizacji projektów niepodległościowych w ramach partnerstwa szkół.

 

Projekt współfinansowany w ramach konkursu  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP  „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”