KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – WINNICKA SZKOŁA NR 35

Winnicka szkoła ogólnokształcąca nr 35 nadesłała rysunek, który w formie obrazkowej wskazuje najważniejsze wydarzenia, postacie i daty w historii Polski.

W Winnickiej szkole ogólnokształcącej nr 35 na zajęcia z języka polskiego uczęszcza 53 osoby. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Ludmiła Martynenko.

Вінницька загальноосвітня школа №35 надіслала малюнок на якому у вигляді аплікацій показані найвизначніші події, особи і дати в історії Польщі.

В Вінницькій загальноосвітній школі №35 польську мову вивчають 53 учні. Викладає польську мову Людмила Мартиненко.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”