„Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie”

W dniu 2 czerwca br. we Lwowie Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła realizację projektu: „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie”.  Projekt ten jest kontynuacją projektu „Szkoła współpracy”, który był realizowany na Ukrainie w 2015-2016 r., a który został wysoko oceniony przez beneficjentów.

Do udziału w projekcie zaproszono 36 lokalnych środowisk stacjonarnych szkół polskich oraz szkół sobotnio-niedzielnych z Ukrainy. Ideą projektu „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie” jest zintegrowanie i pogłębienie aktywności Polaków mieszkających na Ukrainie w kierunku pielęgnowania i rozwijania ich tożsamości narodowej. Ułatwianie współpracy między szkołą, rodziną i środowiskiem lokalnym oraz pomoc w budowaniu kapitału społecznego.

Beneficjentami projektu są reprezentanci uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnych liderów zgromadzonych wokół 30 szkół sobotnio niedzielnych oraz 6 szkół stacjonarnych. Udział w aktywnościach rozwojowo-wdrożeniowych stworzy im okazję do wzajemnej otwartości, zainteresowania wspólnymi sprawami, zbudowania relacji opartych na partycypacyjnym modelu decyzyjnym, oraz podjęcia działań w kierunku rozwoju własnych kompetencji osobistych i społecznych. Działania te będą okazją do wspierania aktywności obywatelskiej, budowania kapitału społecznego, zapewnienia równości szans, a także uatrakcyjnienie nauki przez włączenie do procesu rodziców i środowiska lokalnego. Dzięki temu możliwe będzie wzmocnienie powiązań edukacji polskiej na Ukrainie ze światem nauki i społeczeństwem.

Kreatorami umożliwiającymi zaplanowany proces rozwojowy  są edukatorzy z Ukrainy, którzy brali udział w projekcie „Kompleksowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Ukrainie – doskonalenie nauczycieli”.  Zaproszone do projektu szkoły będą uczestniczyły w różnego rodzaju aktywnościach szkoleniowo-warsztatowych, będą również realizowały zadania wdrożeniowe, które w praktyce zweryfikują nabyte kompetencje, czego efektem będzie  zbudowanie nowej kultury współpracy kontynuowanej również po zakończeniu projektu.

W ogólnokształcącej szkole nr 10 we Lwowie odbyło się seminarium otwierające projekt oraz warsztaty integracyjne dla zespołów reprezentujących środowiska szkolne z całej Ukrainy.

Projekt „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.