“Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider”

Od niedzieli przebywa w Polsce grupa 60 uczestników  projektu “Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider”.?.

Młodzież pochodząca z 5 krajów: ️Ukrainy, ️Litwy, Mołdawii, ??️Łotwy i ??️Białorusi uczestniczy w tygodniowym szkoleniu  mającym na celu kształtowanie młodych liderów społecznych, którzy będą działali na rzecz polskich, lokalnych społeczności na Kresach.

W poniedziałek grupa odwiedziła Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie udała się do Poronina , gdzie odbywać się będzie zasadnicza część ich szkolenia.

W trakcie pobytu w Polsce, młodzież ma możliwość nie tylko zapoznać się z polską kulturą i historią, poprzez wyjazdy krajoznawcze, ale przede wszystkim ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących pracy jako lider grupy, komunikacji społecznej, poprawnego pisania i rozliczania projektów, poprawnego rozpoznawania potrzeb lokalnych społeczności oraz mają możliwość wymiany doświadczeń z rówieśnikami z innych krajów.

Projekt Fundacji “Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.