KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – CHMIELNICKA ŚREDNIA SZKOŁA NR 25

Do uczestników konkursu «ABC – polskiej klasy» dołączyła szkoła z Chmielnickiego. 

W Chmielnickiej średniej ogólnooświatowej szkole I-III stopnia nr 25 im. Ivana Ohijenki język polski jest prowadzony w 5-8 klasach. Na zajęcia uczęszcza 120 osób. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Tetiana Poliszczuk.

Участниками конкурсу стала також школа з м. Хмельницький

В Хмельницькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №25 ім. Івана Огієнко польська мова проводиться в 5-8 класах. На уроки польської приходить 120 учнів. Викладачем іноземної мови є Поліщук Тетяна Володимирівна.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”