KONKURS «ABC POLSKIEJ KLASY» – ŻYTOMIERSKIE GIMNAZJUM MIEJSKIE NR 3

Żytomierskie miejskie gimnazjum nr 3 przygotowało rysunek poświęcony tematyce 100-lecia Niepodległości Polski.

Na rysunku są odwzorowane postacie trzech Wielkich Polaków: św. Papieża Jana Pawła II, fizyczki i chemiczki, podwójnej laureatki nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie oraz astronoma i matematyka Mikołaja Kopernika. W rogach rysunku są widoczne najważniejsze polskie miasta: Warszawa і Kraków.

W Żytomierskim gimnazjum zajęcia z języka polskiego odbywają się z 5 po 9 klasę. W lekcjach języka polskiego uczestniczy 120 uczniów. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Starowierowa Mirosława. Z początkiem nowego roku szkolnego 2018/2019 uczniowie gimnazjum Żytomierskiego będą mieć salę języka polskiego.

Конкурсною роботою учнів Житомирської міської гімназії №3 стала художня робота причвяена 100-річчю незалежності Польщі.

На роботі зображені портрети трьох Bеликих Поляків: св. Папи Римського Йоана Павла ІІ, фізика і хіміка, подвійного лауреата Нобілевської премії Марії Склодовської-Кюрі та астронома і математика Миколи  Коперніка. У кутах художньої праці зображені визначні польські міста: Варшава і Краків.

В Житомирськоій міській гімназії уроки польської мови проводяться з 5-го по 9-й клас. Загалом, польську мову вивчають 120 унів. Викладачем польської мови є Старовєрова Мирослава Алоїзівна. З початком навчального року 2018/2019 учні Житомирської гімназії №3 матимуть спеціалізований кабінет польської мови.

 

 

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”