KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – UCZNIOWIE SZKOŁY NR 19 M. TARNOPÓL

Tarnopolska szkoła ogólnokształcąca nr 19 jako pracę konkursową przygotowała rysunek poświęcony 100-leciu Niepodległej Polski.

Dany rysunek jest pracą konkursową uczniów Szkoły ogólnokształcącej I-III stopnia nr 19 w Tarnopolu. Na lekcje z języka polskiego uczęszczają 56 osób. Wykłady z języka polskiego prowadzi Pani Oksana Dikalczuk.

Тернопільська загальноосвітня школа №19 як конкурсну роботу надіслала аплікацію-малюнок присвячений 100-річчю незалежності Польщі.

Дана аплікація – це конкурсна робота учнів Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 у м. Тернопіль. Польської мови в школі навчається 56 учнів. Заняття з польської мови проводять Дікальчук Оксана.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”