Zakończenie roku szkolnego w Żytomierzu

2 czerwca br. w Akademii Polskości działającej przy Żytomierskim Polskim Centrum Edukacji i Nauki odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział uczniowie Akademii Polskości oraz ich rodzice, dziadkowie, a także członkowie Centrum, którzy chcieli wziąć udział w corocznej uroczystości. Na przedsięwzięcie przybył konsul radca Konsulatu RP w Winnicy pan Przemysław Szymański.

Po odśpiewaniu hymnów państwowych głos zabrała prezes ŻPCEiN dr Natalia Szumlańska. Mówiła o latach nauki języka polskiego spędzonych wspólnie z absolwentami, a pięknych początkach i wspaniałych wynikach u grupy najmłodszych, podziękowała rodzicom i życzyła wspaniałych wakacji oraz spełnienia marzeń, zwłaszcza marzeń absolwentów, a wiadomo, że tym marzeniem są studia w Polsce. Podziękowała, pani prezes, Fundacji Wolność i Demokracja za wsparcie finansowe szkoły.
W swoim przemówieniu do obecnych, pan Konsul Przemysław Szymański, życzył udanych wakacji oraz wykorzystania wolnego czasu na poznanie czegoś nowego, pogłębienia znajomości języka polskiego poprzez czytanie oraz bezpośredni kontakt z Polakami, w trakcie wyjazdów edukacyjnych do Polski.

Komitet Rodzicielski, reprezentowany przez Witę Kochaną, złożył życzenia najpierw absolwentom, a reszcie uczniów Akademii życzyła powodzenia w dalszej nauce języka polskiego. Podziękowała pani Wita także nauczycielom, za możliwość opanowania na zajęciach nie tylko polskiego, a także tradycji, kultury oraz historii polskiej. „Nasze rodziny za te lata stały się naprawdę polskimi i to dzięki staraniom naszych nauczycieli oraz ich umiejętności kształtować świadomości narodowej” – powiedziała pani Wita na zakończenie.
Później nadszedł moment wręczenia świadectw. Najpierw zostały wręczone świadectwa z czerwonym paskiem, utrzymali je ci uczniowie, którzy w trakcie egzaminu pisemnego oraz ustnego uzyskały ponad 190 pkt (16 osób). Po wręczeniu reszty świadectw odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież.

W trakcie koncertu zostały pokazane filmy zrobione przez absolwentów Akademii Polskości do Dnia Matki oraz film o tym, jakim był ten 2017/2018 rok szkolny. W trakcie koncertu zabrzmiały piosenki bliskie sercu każdego Polaka: „Lato” (Formacja Nieżywych Schabuff), „To już jest koniec” (Elektryczne Gitary) i inne.

I na sam koniec, zgodnie z tradycją, absolwenci Akademii Polskości złożyli przysięgę z 10 przykazań absolwenta i tradycyjne rzucili w górę biało-czerwone konfederatki. Smutno się rozstawać z tymi, z kim byłeś przez tyle lat, ale czas płynie i dzieci dorastają żeby lecieć w świat. Szerokiej drogi, MOI DRODZY)

Działalność edukacyjna ŻPCEIN jest współfinansowana w ramach Projektu „Biało- czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.