KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – WINNICKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY

Do konkursu dołączyli się także studenci Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wśród 442 studentów kształcących się w murach Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychayla Kotsiubyńskoho  język polski poznają 185 . Lekcje polskiego prowadzi Pani prof. Olena Riaboszapka.

До конкурсу приєдналися також студенти Вінницького Державного Педагогічного Університету.

Серед 442 студентів які навчаються у мурах Вінницьго Державного Педагогічного Університету ім. Михайла Коцюбинського польську мову вивчають 185. Лекції польської викладає проф. Рябошапка Олена.