Zakończenie roku szkolnego w Polskiej Szkole Melitopolskiego Ukraińsko-Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa “Polonia”

30 maja 2018 r. W Parku Kultury i Wypoczynku imienia Maksyma Gorkiego odbyły się obchody zakończenia roku szkolnego w Polskiej Szkole, która działa w ramach Melitopolskiego Ukraińsko-Polskiego Kulturalno-Oświatowgo Towarzystwa “Polonia”.

Można nauczyć się tu języka polskiego oraz poznać polską kulturę, historię i tradycje. Na zajęcia przychodzą nie tylko etniczni Polacy, ale również mieszkańcy Melitopola chcący poszerzyć swoją wiedzę o Polsce. Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę z Polski, która z przyjemnością dzieli się wiedzą ze swoimi słuchaczami, pomaga także w podtrzymywaniu polskich tradycji, wystawianiu spektakli, organizowaniu i prowadzeniu koncertów.

W roku szkolnym prowadzi także konsultacje, dotyczące podjęcia nauki na wyższych polskich uczelniach oraz przygotowujące osoby ubiegające się o Kartę Polaka do rozmowy z konsulem RP. Od 2 lat mgr Anna Maria Oskierko prowadzi kurs według autorskiego programu oraz nabytych przez Stowarzyszenie “Polonia” podręczników i pomocy dydaktycznych.

W parku miejskim, co roku realizowany jest program “Lekcje języka polskiego w parku”, tutaj także odbyło się zakończenie roku szkolnego. 54 uczniów odebrało zaświadczenia ukończenia kursu na poziomach A1 – B2. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności, czytając poezję oraz śpiewając polskie piosenki wraz z amatorskim zespołem muzycznym “Krakoviak”, prowadzonym przez mgr Svietlanę Kutsakovą. Witaliy Godar zaprezentował wirtuozerskie wykonanie utworu Pierwsza Brygada w nawiązaniu do wystąpienia prezes Stowarzyszenia Natalii Kozieratckiej na temat 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – przedstawiciele środowisko edukacyjno-kulturalnych Melitopola oraz z Warszawy i Poznania.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem oraz wykonaniem pamiątkowych fotografii.

Działalność Melitopolskiego Ukraińsko-Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa “Polonia” jest współfinansowana poprzez projekt „Biało- czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.