KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – TARNOPOLSKA SZKOŁA NR 24

Czterema rysunkami ku 100.rocznicy Niepodległości Polski odznaczyła się szkoła w Tarnopolu.

Uczniowie Tarnopolskiej szkoły ogólnokształcącej I-III stopnia nr 24 przygotowali kilka prac konkursowych na temat setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Ogólna ilość uczniów w szkole nr 24 wynosi 1600, z których ponad 500 poznaje język polski. Naucza języka polskiego Pan Andrzej Jaworski.

Чотирома малюнками до 100-річчя Незалежності Польщі відзначилася школа у м. Тернопіль.

Учні Тернопільської загальноосвітньої школиа І-ІІІ ступенів №24 приготували декілька конкурсних малюнків присвячених сотій річниці здобуття Польшею незалежності. Загальна кількість учнів у школі становить 1600, серед яких понад 500 вивчає польську мову. Навчає польської Яворський Андрій Михайлович.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”