Marszałek Senatu na spotkaniu z Polonią w Haus Concordia w Niemczech

“Dziękujemy wam za to, że długo i cierpliwie budujecie tu fundamenty polskości” – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas wizyty w Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego „Concordia”.

Podczas wizyty w Niemczech delegacja senatorów z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wraz z marszałkiem Senatu,  odwiedziła kilka ośrodków polonijnych. Jednym z nich była „Concordia” w Herdorf-Dermbach, gdzie niedawno odbyło się spotkanie młodzieży polonijnej.

Senatorowie spotkali się z dyrektorem ośrodka ks. Marcinem Maślakiem, rektorem Polskiej Misji Katolickiej ks. Stanisławem Budyniem oraz przedstawicielami Polonii. Marszałek podczas spotkania dziękował za wszystko co dzieje się w ośrodku zarówno dla społeczności polskiej, jak i niemieckiej.

„Concordia” to polonijny ośrodek spotkań i krzewienia polskiej kultury, który kupiła Polska Misja Katolicka w latach 90. To jeden z dwóch takich ośrodków Misji Katolickiej na terenie tego regionu Niemiec. Od roku 2002 są tu organizowane spotkania młodzieży polonijnej z Niemiec i Europy Zachodniej. W tym roku uczestniczyło w takim spotkaniu ok. 2 tys. osób. W ośrodku odbywają się kolonie letnie dla dzieci.

Ośrodki Polskiej Misji Katolickiej są ważnymi ośrodkami religijności, ale też życia kulturalnego, oświatowego i społecznego.

foto: “Concordia”

Ośrodki Polskiej Misji Katolickiej w tym ośrodek Haus Concordia są wspierane przez Senat RP poprzez projekty Fundacji  m.in. “Pod znakiem Białego Orła. Wspieranie polonijnego ruchu młodzieżowego w Niemczech, Luksemburgu, Holandii i Belgii”, współfinansowanych w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.