KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZEPIETOWSKA SZKOŁA

Szepietowska szkoła nr 4 została członkiem projektu.

Szepietowska szkoła ogólnokształcąca nr 4 nalicza około 400 uczniów. Ponad 100 osób uczy się języka polskiego. Język polski jest prowadzony we wszystkich klasach – od 1 do 9. Zajęcia z języka polskiego prowadzi Pani Maryna Kołomijczuk.

Шепетівська школа №4 стала участником проєкту.

Шепетівська загальноосвітня школа нараховує близько 400 учнів, з яких понад 100 осіб вивчають польську мову. Польська мова викладається у класах з 1 по 9. Вчителем польської мови є Коломійчук Марина Євгенівна.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”