KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA NR 6 M. STRYJ

Tradycyjny rysunek  konkursowy ku czci 100-lecia Niepodległości polski jest pracą dzieci z m. Stryj.

W Stryjskiej Szkole ogólnokształcącej nr 6 uczy się 442 dzieci, z których 116 poznaje język polski. Język polski prowadzi Pani Romana Kijaszko .

Традиційний конкурсний малюнок до 100-річчя Незалежності Польщі– це конкурсна робота дітей м. Стрий.

В Стрийській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 навчається 442 дитини, з яких 116 вивчає польську мову. Навчає польської мови Кіяшко Романа.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”