Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська школа №28

Żytomierska szkoła ogólnokształcąca nr 28 jako pracę konkursową przygotowała aplikację – makietę mapy Polski.

Dana aplikacja jest pracą konkursową uczniów szkoły nr 28 w Żytomierzu. Na lekcje z języka polskiego uczęszczają ponad 200 osób – od klasy 1 po 6. Wykłady z języka polskiego prowadzi Pani Oksana Potapenko.

Житомирська загальноосвітня школа №28 як конкурсну роботу надіслала аплікацію-макет мапи Польщі.

Дана аплікація – це конкурсні робота учнів Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені гетьмана Івана Виговського м. Житомир. Польської мови в школі навчається понад 200 учнів. Заняття з польської мови проводяться від 1 по 6 клас. Вчителем польської мови є Потапенко Оксана.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”, komponent “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

polska