Narodowe Czytanie na Ukrainie

Jednym z działań Fundacji podejmowanych w ramach projektu „Biało-czerwone ABC” jest organizacja Narodowego Czytania na Ukrainie. Dzięki tej akcji nasi rodacy mogą poczuć się częścią wspólnoty Polaków rozsianych po całym świecie. Jest też okazją do pogłębiania znajomości polszczyzny i polskiej literatury.

W tym roku Narodowe Czytanie na Ukrainie zostało zorganizowane po raz drugi. Ukraińskie miasta: Winnica, Nowogród Wołyński i Żytomierz, Połtawa, Berdiańsk, Sławuta, Dniepr, Izajasław, Odessa, Równe, Złoczów, Kropywnycki, dołączyły do grona ponad 2 tys. miejscowości w 26 krajach, w których Polacy czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W czytaniu dramatu wzięli udział uczniowie szkół polskich i punktów nauczania języka polskiego, członkowie polskich organizacji społecznych oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Niektórzy uczestnicy przybyli w polskich strojach ludowych, co pogłębiało atmosferę obcowania z polską kulturą i tradycją.

Lektura dzieła Wyspiańskiego stała się okazją do poznania życia i twórczości dramaturga, poety i malarza okresu Młodej Polski albo poprzez wykłady, albo wystawy o Stanisławie Wyspiańskim. W wielu miejscach odbyły się inscenizacje poszczególnych scen dramatu czy projekcje fragmentów ekranizacji „Wesela” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Narodowe Czytanie stało się dobrym zwyczajem łączącym Polaków wokół polskiej kultury, dziedzictwa narodowego i polskich artystów, propagującym lekturę polskiej literatury w języku polskim. Jak mówili uczestnicy przedsięwzięcia: „Mieliśmy piękną okazję, by po raz drugi, dołączyć do tak wspaniałej akcji społecznej i przeżyć niesamowite chwile w pięknej atmosferze”.

Wydarzeniem zainteresowały się ukraińskie media. Informacje o nim znalazły się na portalach internetowych.

Lokalnymi partnerami Fundacji w przeparowadzeniu akacji były polskie stowarzyszenia kulturalno-oświatowe.

Narodowe Czytanie na Ukrainie jako część składowa zadania “Biało-czerwone ABC” jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.