“A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy”

fot. NAC

“Halo, halo. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5. minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Zbombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny” – tak o najeździe wojsk III Rzeszy informowało Polskie Radio. Dziś mija 78 lat od tego wydarzenia.

Armia niemiecka stosując nowatorską taktykę wojny błyskawicznej po prawie trzech tygodniach dotarła na przedpola Lwowa. To właśnie tu, na terenach Roztocza Janowskiego rozpoczęły się walki o Lwów.

Fundacja Wolność i Demokracja już po raz czwarty prowadzi poszukiwania mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Lwowem we wrześniu 1939 roku. Do tej pory udało się odszukać i ekshumować szczątki 139 żołnierzy. Żołnierze Ci zostali pochowani z należnymi honorami jesienią 2015 i 2016 roku na cmentarzu w Mościskach.

Jak i w ubiegłych latach, tak i w tym roku trwają poszukiwania nieoznakowanych i zapomnianych żołnierskich mogił. W działania mające na celu zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego wpisuje się również sprawowanie opieki nad polskimi cmentarzami i kwaterami wojennymi: od mogił powstańców listopadowych czy styczniowych, po wspomniane mogiły poległych w 1939 roku.

Powyższe działania Fundacji współfinansują: Senat RP oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP