“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. UŁADÓWKA

W dniu 5 września 2018 r. w Uładówce obwodu winnickiego w formie gry edukacyjnej został zrealizowany kolejny etap projektu “Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”.

W Uładówieckiej szkole została przeprowadzona wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w połaczeniu z grą edukacyjna. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom i młodzieży ze szkół ukraińskich postaci wybitnych Polaków XIX wieku, wieku pary i pieniądza, którzy przyczynili się do rozwoju gospodarki, komunikacji, techniki, przemysłu. Prowadząca spotkań Pani Maria Kozyrska-Mazur starała się przybliżyć nieprzeciętną atmosferę XIX – wiecznej giełdy warszawskiej.

W Uładówce znajduje się szkoła wiejska, w której uczą się dzieci do 9 klasy, więc w tej szkole w grze uczestniczyły dzieci 6-9 klas. Spotkanie odbyło się w sali, umożliwiającej rozmieszczenie materiałów informujących o osobach i wydarzeniach w gospodarce XIX wieku oraz o podmiotach współfinansujących projekt – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Fundacja Wolność i Demokracja.

W grze wzięło udział ponad 30 uczniów, dyrektorka szkoły, a także nauczycielka języka polskiego p. Tetiana Masłowa, która pokazała klasę języka polskiego, materiały edukacyjne, rysunki i prace uczniów. Była także Pani Konsul Magda Arsenicz z Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, która przekazała szkole w imieniu Konsulatu Generalnego prezent w postaci książek i materiałów edukacyjnych.

 

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”