Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Uładówka

W uładóweckiej Szkole Ogólnokształcącej I-II stopnia powstała pracownia polonistyczna. Efekty pracy i sam proces przemiany zobaczymy w zamieszczonej prezentacji. Język polski w szkole poznaje 25 uczniów. Zajęcia są prowadzone od V do VIII klasy. Nauczycielką polskiego jest pani Tetiana Masłowa. Przedsięwzięcie jest częścią działania [...]
Czytaj więcej

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. UŁADÓWKA

W dniu 5 września 2018 r. w Uładówce obwodu winnickiego w formie gry edukacyjnej został zrealizowany kolejny etap projektu “Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”. W Uładówieckiej szkole została przeprowadzona wystawa „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach [...]
Czytaj więcej
Skip to content