Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська загальноосвітня школа №10

Żytomierska szkoła ogólnokształcąca nr 10 jednym z uczestników konkursowych «АBC – klasy polskiej».

Szkoła w Żytomierzu nadesłała swoje prace konkursowe. Na lekcje z języka polskiego uczęszczają 90 osób. Wykłady z języka polskiego prowadzi Pani Wiktoria Oleksiuk.

Житомирська загальноосвітня школа №10 стала учасником конкурсу «Абетка польського класу».

Дані два малюнки – це конкурсні роботи учнів Загальноосвітньої школи №10 м. Житомир. В школі польської мови навчається 90 учнів. Заняття з польської мови проводяться від 1 по 8 клас. Вчителем польської мови є Олексюк Вікторія.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”, komponent “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”