Szkoła Letnia w Żytomierzu

Parafia Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu zebrała ponad 45 dzieci uczestniczących w Szkole Letniej w Żytomierzu realizowanej w ramach projektu ,,Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”. W dniach od 18 do 28 sierpnia młodzież będzie pogłębiać swą znajomość języka polskiego, historii i kultury Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy: początkującą oraz zaawansowaną. Autorką programu jest siostra Karolina Słomińska SAC, zaś za jego realizację odpowiada wolontariusz Fundacji Wolność i Demokracja. Program edukacyjny uwzględnia również tak ważne zagadnienia jak etykieta, to jest stosowne zachowanie przy stole, tradycyjne tańce polskie i geografia Polski.
Każdy dzień zaczyna się mszą prowadzoną w języku polskim. ,,Kiedy ranne wstają zorze…”