KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA NR 5 M. KOROSTEŃ

Pracą konkursową uczniów z Korostenia jest rysunek upamiętniający zbliżającą się 100. rocznicę Niepodległości Polski.

W Korosteńskiej szkole ogólnokształcącej I-III stopnia nr 5 język polski jest nauczany z 3 po 10 klasę. Na wykłady z języka polskiego uczęszcza 150 osób. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Oleksandra Serhijenko.

Учні Коростенської ЗОШ виконали малюнок присвячений святкуванню 100-ї річниці Незалежності Польщі.

У Коростенецькій ЗОШ І-ІІІ ступеня №5 польську мову вивчає 150 учнів. Уроки польської проводяться з 3 по 10 клас. Викладачем іноземної мови є Сергієнко Олександра Василівна.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”