Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła AIST w Winnicy

Efekty aranżacji pracowni języka polskiego powstały wskutek wspólnej pracy w winnickiej prywatnej szkole AIST. 

W szkole AIST język polski poznaje ponad 60 dzieci. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy V do IX. Nauczycielkami języka polskiego są panie Lidia Paulukiewicz i Lidia Baranowska.
Przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Wybieram polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” i jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

Проект „Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах” співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу „Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.”.

Projekt „Wybieram polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.