Dla Niepodległości! Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Odessie.

11 listopada 2018 r.  wielu rodaków na całym świecie świętowało 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W te uroczystości włączyli się członkowie Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie.

O godz. 11.00  w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odessie została odprawiona patriotyczna Msza św., której przewodniczył biskup odesko-symferopolski na Ukrainie Bronisław Biernacki. Homilię wygłosił Ks. Kan. Jan Dargiewicz. Chór „Polskie Kwiaty” wykonał pieśń na wejście oraz  ukochany przez Polaków hymn „Boże, coś Polskę”. Na zakończenie mszy wszystkim obecnym życzenia z okazji jubileuszu złożył konsul RP Andrzej Szmidtke. Głos zabrała również pani  Swietłana Zajcewa-Wełykodna – prezes Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza, która ze wspólnotą parafialną podzieliła się radością z otrzymania przez Stowarzyszenie   odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – polskiego resortowego odznaczenie przyznawanego osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultur polskiej.

Po Eucharystii wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek.  Przed kościołem na Stoisku Niepodległościowym  przygotowanym przez stowarzyszenie można było poczęstować się słodkimi rogalami z nadzieniem makowym oraz napić ciepłej herbaty. Na straganie rogale pojawiły się nieprzypadkowo.  Chcieliśmy w ten sposób mieszkańcom Odessy przybliżyć tradycję rogali świętomarcińskich (zwanych także marcińskimi), poznańskiego smakołyku wypiekanego w okolicach 11 listopada, czyli święta św. Marcina.

Wszyscy zostali obdarowani pamiątkowymi flagami, śpiewnikami oraz znaczkami upamiętniającymi ten wielki jubileusz.

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja podczas Dni Polski w Odeskim Obwodzie Konsularnym w ramach Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej organizowanych lub współorganizowanych przez KG RP w Odessie.

Tekst: Sylwia Cichoń

Zdjęcia: Olga Krawcowa, Jerzy Lipiecki, Aleksander Woropajew