Dla Niepodległości! Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Odessie

11 listopada 2018 roku wielu rodaków na całym świecie świętowało 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W te uroczystości włączyli się członkowie Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie.

O godz. 11 w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Odessie została odprawiona patriotyczna msza św., której przewodniczył biskup odesko-symferopolski Bronisław Biernacki. Homilię wygłosił ks. kan. Jan Dargiewicz. Chór Polskie Kwiaty wykonał pieśń oraz ukochany przez Polaków hymn „Boże, coś Polskę”. Na zakończenie mszy wszystkim obecnym życzenia z okazji jubileuszu złożył konsul RP Andrzej Szmidtke. Głos zabrała również pani  Swietłana Zajcewa-Wełykodna, prezes Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza, która podzieliła się ze wspólnotą parafialną radością z otrzymania przez ZPU odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, polskiego odznaczenia resortowego przyznawanego osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury polskiej.
Po Eucharystii wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek. Przed kościołem na Stoisku Niepodległościowym przygotowanym przez Związek można było poczęstować się słodkimi rogalami z nadzieniem makowym oraz napić się ciepłej herbaty. Na straganie rogale pojawiły się nieprzypadkowo. Chcieliśmy w ten sposób mieszkańcom Odessy przybliżyć tradycję rogali świętomarcińskich (zwanych także marcińskimi), poznańskiego smakołyku wypiekanego w okolicach 11 listopada, czyli święta św. Marcina.
Wszyscy zostali obdarowani pamiątkowymi flagami, śpiewnikami oraz znaczkami upamiętniającymi ten wielki jubileusz.
Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja podczas Dni Polski w Odeskim Obwodzie Konsularnym w ramach obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej organizowanych lub współorganizowanych przez KG RP w Odessie.

Sylwia Cichoń

 

Zdjęcia: Olga Krawcowa, Jerzy Lipiecki, Aleksander Woropajew