Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська гімназія №23

Żytomierskie miejskie gimnazjum nr 23 nadesłało rysunek, który w formie symbolicznej wskazuje najważniejsze elementy na drodze ku niepodległości Polski.

W Żytomierskim gimnazjum nr 23 zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 2 po 11. Lekcje z języka polskiego, jako drugiego języka obcego, odwiedza 340 osób. Dodatkowo – w formie zajęć pozalekcyjnych – język polski poznają 420 dzieci. Nauczycielkami języka polskiego są Pani Nadija Bolszakowa i Pani Wiktoria Wachowska.

Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 надіслала малюнок, що в символічній формі зображує найзначніші елементи шляху до самобутності і незалежності Польщі.

В Житомирській гімназії №23 польську мову вивчають з 2 по 11 клас. Польську мову, як другу іноземну мову, в школі обрало 340 учнів. Окремо – у формі додаткових занять, польську мову вивчають 420 дітей. Викладають польську мову Большакова Надія Олександрівна та Ваховська Вікторія Леонідівна.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”, komponent “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

polska