Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська школа №36

Do uczestników projektu «ABC – klasy polskiej» dołączyła Żytomierska szkoła ogólnokształcąca nr 36.

Żytomierska szkoła ogólnokształcąca im. J. Dąbrowskiego nalicza 650 uczni, z których 542 osoby uczy się języka polskiego. Język polski jest drugim językiem obcym który poznają uczniowie danej szkoły. Zajęcia są prowadzone od klasy 1 po 11. Prowadzą lekcje cztery nauczyciele. Nimi są Pani Lilia Biluk, Pani Żanna Ignatiuk, Pani Julia Krasowska, Pani Olena Ładniuk.

Участником проєкту «Абетка польського класу» стала Житомирська загальноосвітня школа №36.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 ім. Я. Домбровського м. Житомир нараховує 650 учнів, з яких 542 особи вивчають польську мову. Польська мова, як друга іноземна мова, викладається у всіх класах – з 1 по 11. Польську мову ведуть чотири вчителя: Білюк Лілія Леонідівна, Ігнатюк жанна Андріївна, Красовська Юлія Олександрівна, Ладнюк Олена  Валеріївна.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”, komponent “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”