KONKURS «ABC – POLSKIEJ KLASY» – SZKOŁA NR 8 W WINNICY

Do konkursu «ABC – klasy polskiej» dołączyła kolejna szkoła z miasta Winnica – Szkoła ogólnokształcąca nr 8.

Symboliczny rysunek uczniów Winnickiej szkoły nr 8 został poświęcony tematyce 100-lecia Niepodległości Polski.

Winnicka szkoła ogólnokształcąca I-III stopnia nr 8 nalicza 690 uczni, z których prawie 100 poznaje język polskiego. Zajęcia są prowadzone od klasy 5 po 11. Prowadzi lekcje nauczycielka Tabaczuk Iryna.

Одним із переможців проєкту «Абетка польського класу» стала ще одна Вінницька школа – загальноосвітня школа №8.

Символічний малюнок учнів Вінницької школи №8 присвячений 100-літтю незалежності Польщі.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 м. Вінниця нараховує 690 учнів, з яких майже 100 осіб вивчають польську мову. Польська мова викладається у класах – з 5 по 11. Польську мову веде вчителькаТабачук Ірина Іванівна.

Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських школах» співфінансується Міністерством Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018 р.»

Projekt “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”