Lekcja o pierwszej konstytucji w Europie odbyła się w Żytomierzu i Użgorodzie

Uczniowie z Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu i Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. J. Tischnera w Użgorodzie 13 października 2021 uczestniczyli w on-line lekcji „żywej historii” z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Podczas lekcji omówiono najważniejsze wydarzenia polityczne na świecie, skupiono się na udziale w nich Polaków. Następnie scharakteryzowano sytuację, jaka istniała w Rzeczpospolitej w ostatnich latach jej istnienia. Kraj politycznie był słaby, osłabiony przez I rozbiór. Dzięki inicjatywie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czas ostatnich dekad XVIII wieku, został wykorzystany na poprawę edukacji, gospodarki, rozwój sztuki. Przybliżone zostały także sylwetki polityków, którym zależało na poprawie stanu państwa, poprzez wprowadzenie nowoczesnych reform ustrojowych. Poprzedziło to opowieść o działaniach, jakie zostały podjęte  na Sejmie Czteroletnim. Omówiono prace nad uchwaleniem Konstytucji, proces jej przygotowania oraz wydarzenia w Warszawie w dniu 3 maja 1791 roku, a także w dniach kolejnych. Omówione zostały prace nad reformą armii. W kontekście wydarzeń wojny w obronie Konstytucji, przybliżono także historię najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego – orderu wojennego Virtuti Militari, które ustanowione zostało przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami. Lekcję przeprowadzili Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski, uczestniczyło w niej 20 uczniów.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”