Lekcja on-line na temat 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się w Połtawie, Czortkowie i Krzywym Rogu

Uczniowie ze Związku Polaków Połtawszczyzny “Polonia” w Połtawie, Centrum Kultury i Języka Polskiego  w Czortkowie oraz Związku Polaków Ojczyzna w mieście Krzywy Róg 13 października 2021 uczestniczyli w on-line lekcji „żywej historii” z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Na początku spotkania omówione zostały wydarzenia drugiej połowy XVIII-wieku aby wpisać dzieje Rzeczpospolitej w szerszy kontekst historii powszechnej. Przybliżone zostały najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne a także kulturalne tego okresu w Europie i na świecie. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat osoby króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Skupiono się na dobrych i złych stronach monarchy i jego charakteru. Szczegółowo omówione zostały reformy wprowadzone przez Sejm Wielki, między innymi Ustawa o miastach, czy też decyzja o zawiązaniu sojuszu z Prusami. Scharakteryzowane zostały postacie zwolenników i przeciwników Ustawy Sejmowej, a także odczytano jej fragmenty, po czym przeanalizowano zapisy pamiętnikarskie opisujące dzień uchwalenia konstytucji. Następnie przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia z wojny 1792 roku, przedstawione najważniejsze jej postacie, jak i wybrane główne przyczyny naszej klęski. Przy okazji omówione zostały formacje wchodzące w skład XVIII wiecznych armii. Zaprezentowana została broń skałkowa wykorzystywana w armiach ówczesnego świata, wraz z pokazem ładowania i omówieniem zasad działania. W ramach zakończenia, zasygnalizowane zostały najważniejsze wydarzenia, jakie nastąpiły niedługo po obaleniu Konstytucji tj. II i III rozbiór Polski oraz Insurekcja Kościuszkowska. Lekcję przeprowadzili Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski, uczestniczyło w niej 20 uczestników.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”