Lekcja o tradycjach Bożonarodzeniowych odbyła się Szkole sobotnie w Starej Krasnoszorze

W Pionie Polskim w  Starej Krasnoszorze  odbyły się lekcje o tradycjach Bożonarodzeniowych. Dzieci klas starszych rozmawiały na temat tradycji bożonarodzeniowych w rodzinach, oraz przygotowały plakaty  o zwyczajach polskich wigilijnych.

Natomiast do najmłodszych uczniów szkoły zawitał św. Mikołaj i hojnie obdarzył prezentami.

 Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.