Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Lekcje edukacyjne w Charkowie

W 2020 roku obchodzimy 100 rocznicę sojuszu polsko-ukraińskiego.  Uczniowie “Polonii Charkowa”- Polskiej Szkoły Sobotniej wzięli  aktywny udział w projekcie edukacyjnym: “Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem ku Wolności”.
Ideą projektu jest budowanie wspólnej tradycji historycznej, edukacja oraz rozpowszechnienie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży, wskazanie obszarów działań łączących społeczność polską tudzież ukraińską w kontekście obchodów 100-lecia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową zawartą w kwietniu 1920 roku.
Dziękujemy Fundacja Wolność i Demokracja za materiały edukacyjne przygotowane we współpracy z Muzeum Historii Polski, które posłużą naszej placówce w dzieleniu się wiedzą o dobrosąsiedztwie i współpracy Polski oraz Ukrainy.
Działanie jest realizowane przez  Fundację Wolność i Demokracja  w ramach  projektu  „ Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem o wolności”.  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor: Diana Krawczenko