Lekcja ortografii w Nowogrodzie Wołyńskim

Dzieci ze Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy Polskim Stowarzyszeniu Kultralno-Oświatowym im. Juliana Lublińskiego w trakcie lekcji poświęconej powtórce ortografii wykorzystują podręczniki zakupione dzięki środkom otrzymanym od Fundacji WiD.
Szkoła finansowana jest w ramach programu Fundacji „Biało-czerwone ABC” ze środków Senatu RP.