„Lolek z ciszy niepokalanej”- przedstawienie o Janie Pawle II

21 kwietnia 2018 roku uczniowie Polskiej Szkoły zaprezentowali wspólnocie parafialnej w Karlsruhe sztukę teatralną pt.„Lolek z ciszy niepokalanej”. Akcja przedstawienia przeniosła widzów w czasy narodzin, chrztu i codziennego życia Karola Wojtyły w przedwojennych Wadowicach.

Najmłodsze lata życia Karola Wojtyły naznaczyła śmierć mamy, co w sztuce zostało przedstawione w formie wzruszającej pantomimy. Dopełnieniem gry aktorskiej były świetne piosenki, taniec w wykonaniu grupy tanecznej, oraz fotografie przedstawiające miejsca i osoby bliskie papieżowi, a także samego papieża.

Projekt “Lolek z ciszy niepokalanej” został zrealizowany przez uczniów Polskiej Szkoły Jana Pawła II przy PMK w Karlsruhe. Próby do przedstawienia rozpoczęły się jeszcze jesienią ubiegłego roku, pod pieczą pani Iwony Ternki. Poza grupą teatralna w realizację projektu włączył się zespół taneczny pod kierownictwem pani  Beaty Wasiak.

Celem projektu było pogłębianie wiedzy na temat życia Jana Pawła II, budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża Polaka, integrowanie społeczności szkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości,  odpowiedzialność za swoją pracę i umiejętność wywiązywania się z powierzonych zadań, prezentacja własnych talentów, integracja uczniów z różnych klas poprzez wspólną pracę nad projektem, współpraca szkoły z rodzicami i społecznością parafialną, propagowanie właściwych wzorców oraz prezentacja efektów swojej pracy.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w ramach realizacji projektu “Pod znakiem białego orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polonijnego w Niemczech ”.