DREZNO Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Dnia 6 maja 2018 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie wraz z całą Polonią Drezdeńską świętowała w Katedrze Świętej Trójcy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Przed Mszą Świętą, która była w intencji naszej ojczyzny, uczennica szkoły przeczytała referat dotyczący Ustawy Rządowej z dnia 3-go maja. Mszę poprowadził proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie, ksiądz Marcin Ogórek, a oprawę historyczną i merytoryczną przygotowała pani Magdalena Niewęgłowska, nauczycielka historii Polski. Uroczystość uświetniły pieśni patriotyczne oraz udział dzieci z Tanecznego Teatru Polonijnego w strojach krakowskich.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie jest partnerem Fundacji WiD.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach programu sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą poprzez projekt naszej Fundacji „Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polonijnego w Niemczech.”.

Zdjęcia – archiwum własne.