ECHA POLESIA nr 2 kwartalnika Polaków na Polesiu już dostępny

ECHA POLESIA nr 2 kwartalnika Polaków na Polesiu jest już dostępny w wersji papierowej oraz na stronie www.kresy24.pl

W tym numerze w rozdziale Historia naszych małych Ojczyzn odkrywamy karty historii Łunińca i ziemi łuninieckiej. Celem naszym było pokazanie, jak po 123 latach zaborów, po powrotach do Polski niepodległej ponad 2 mln. jej obywateli, odradzało się młode państwo polskie – na przykładzie «kresów Kresów», najdalej położonego i najbardziej zacofanego regionu II Rzeczypospolitej.

Jak od razu po wojnie, w kraju zniszczonym i spustoszałym, nowe polskie władze organizowały życie gospodarcze, społeczne, kulturalne. Jak przez 18 lat dzięki odbudowie szkolnictwa liczba analfabetów zmniejszyła się o 25%. Jak młode państwo szanowało wszystkie mniejszości narodowe na wielokulturowym naszym Polesiu: tak społeczność żydowska miała nie tylko swoje organy władzy, szkoły, gazety, ale i Klub Sportowy i drużynę piłkarską. W Łunińcu powstały Żydowski Instytut Myśli Państwowej oraz Uniwersytet Powszechny. Gdy czytamy dziś o życiu kulturalnym w Łunińcu w dwudziestoleciu międzywojennym, rozumiemy, że obecni mieszkańcy mogą tylko marzyć o życiu tak bogatym i rozmaitym.

Zapraszamy i serdecznie zachęcamy do lektury wyjątkowego periodyku będącego znakomitym źródłem historycznym, oraz na stronę kwartalnika http://polesie.org/

Na ręce Pani Aliny Jaroszewicz, Redaktora Naczelnego kwartalnika, składamy serdeczne gratulacje, jak zwykle wyśmienitej pracy!

Kwartalnik wydawany jest we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja i współfinansowany ze środków otrzymanych z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.”

 

 

 

Archiwum Kwartalnika „Echa Polesia”