Łuckie zespoły zaśpiewały w Lublinie

20-22 stycznia tradycyjnie już zespoły działające przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku wzięły udział w lubelskich imprezach poświęconych rocznicy powstania styczniowego.

Dziecięcy zespół Wołyńskie Słowiki oraz chór Wołyń zostały zaproszone do Lublina na uroczyste spotkanie opłatkowe oraz do udziału w koncertach zorganizowanych przez Fundację „Pro Bono Futuro”.
21 stycznia imprezy odbywały się na Zamku Lubelskim. Po podzieleniu się opłatkiem rozpoczęła się część artystyczna spotkania. Rok Tadeusza Kościuszki i 154. rocznica powstania styczniowego zostały upamiętnione recytacją wierszy Marii Konopnickiej oraz wykonaniem piosenek patriotycznych.
Kolejne uroczystości odbyły się przy Domu Nasutów i zakończyły wyjazdem do mogiły powstańczej w lasach kozłowickich.
22 stycznia zespoły przyjechały do Wohynia koło Radzynia Podlaskiego, dawnego miasta w diecezji łuckiej i granicznego miasta Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną do 1795 roku. To w bitwie pod Wohyniem w czerwcu 1864 roku ranny został pisarz Bolesław Prus. Tu w rzymskokatolickiej parafii św. Anny odbył się koncert i spotkanie z rodakami.