Małżonka Prezydenta spotkała się dzisiaj z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, które w Żółkwi na Ukrainie prowadzą Sobotnią Szkołę Języka Polskiego

Małżonka Prezydenta  spotkała się z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, które w Żółkwi na Ukrainie prowadzą Sobotnią Szkołę Języka Polskiego. Pierwszej Damie towarzyszył minister Adam Kwiatkowski.

Przed wybuchem pandemii, w 2019 roku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła żółkiewską placówkę przy okazji wizyty na Ukrainie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, które odbyły się we Lwowie. Pierwsza Dama rozmawiała wtedy z uczniami o nauce języka polskiego, poznawaniu naszej kultury, a także o planach młodych ludzi na kontynuowanie edukacji na uczelniach wyższych w Polsce.

Podczas dzisiejszego zdalnego spotkania z Siostrami rozmawiano o prowadzeniu nauczania w rygorze sanitarnym oraz on-line. – Pandemia spowodowała, że musiałyśmy szukać nowych rozwiązań – przyznały Siostry, które podzieliły podopiecznych na kilkanaście niewielkich grup, by w bezpieczny sposób mogli oni kontynuować polonijną edukację.

Zobacz także: Pierwsza Dama z wizytą w sobotniej szkole języka polskiego

Więcej informacji znajdziesz na stronie: prezydent.pl

Fundacja Wolność i Demokracja od 2014 roku wspiera Sobotnią Szkołę Języka Polskiego w Żółkwi na Ukrainie prowadzoną przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w ramach projektów “Biało-czerowne ABC”.  Do szkoły uczęszcza 184 dzieci w wieku od 7 do 17 lat. Siostry uczą języka polskiego z elementami kultury, historii i geografii Polski oraz katechezy. Uczniowie to dzieci i młodzież o polskim pochodzeniu, ale również osoby nieposiadające polskich korzeni. Oprócz lekcji w szkole odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne.
Projekt  Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.