Międzynarodowa konferencja naukowa „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1918-1923”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1918-1923. Polityka – Wojskowość – Gospodarka –Administracja”.

Termin: 7-9 września 2018 r., Iwano-Frankiwsk.

7-8 września – posiedzenie plenarne i sesje tematyczne.

9 września – program kulturalny.

Lokalizacje:

  • Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (ul. Strzelców Siczowych 56);
  • Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka (ul. Tarasa Szewczenki 57).

 

Dzieje Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej oraz żyjących na tych terenach narodów należą do wciąż nie do końca przebadanych kart historii. Złożyło się na to szereg czynników w tym i takie, że przez całe dziesięciolecia po 1945 roku obowiązywał w tej materii albo nakaz milczenia, albo konieczność trzymania się odgórnie narzuconej narracji.

Przypadające w bieżącym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setna rocznica powołania do życia państwowości ukraińskiej są dobrą okazją, aby rozmawiać o stosunkach polsko-ukraińskich nie tylko w ujęciu globalnym, ale również regionalnym. Być może właśnie takie ujęcie tematu odda lepiej atmosferę tamtych czasów. Konferencja nie będzie jednak ograniczała się do spraw Polaków i Ukraińców, bowiem Stanisławów i okolice zamieszkiwane były w tym czasie także przez przedstawicieli innych narodów – Żydów, Niemców czy Ormian.

Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w okresie Wielkiej Wojny zostały dość mocno doświadczone. Przechodzące przez region fronty oraz okres okupacji w znaczącym stopniu podważyły dotychczasową harmonię życia codziennego i zrujnowały gospodarczo mieszkańców. Skutki powyższych wydarzeń były odczuwalne jeszcze przez następne lata.

Celem konferencji będzie zatem próba nakreślenia sytuacji politycznej i gospodarczej miasta oraz regionu w okresie od zakończenia I wojny światowej w 1918 roku, do formalnego uznania tych terenów przez Radę Ambasadorów jako wchodzących w skład II Rzeczypospolitej w 1923 roku. Ze względu na fakt, iż poszczególne wydarzenia natury politycznej niosły za sobą określone konsekwencje, w kręgu dyskusji znajdą się także takie aspekty, jak wojskowość, kultura oraz zagadnienia natury administracyjnej.

Do udziału w konferencji zaprasza się naukowców, dziennikarzy, publicystów, bibliotekarzy, doktorantów, studentów – słowem wszystkich chętnych, którym na sercu leży historia dawnego Stanisławowa i Ziemi Stanisławowskiej.

Zgłoszenia do udziału oraz tematy referatów wraz z krótkim streszczeniem prosimy wysyłać na adres e-mail [email protected] w nieprzekraczalnym terminie 12 sierpnia 2018 r. Prosimy o podanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko autora/ autorów;
  • stopień naukowy, stanowisko;
  • miejsce pracy: instytucja, miejscowość, kraj;
  • dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon);

oraz przesłanie do 14 października 2018 r. tekstu publikacji. Zasady technicznego opracowania tekstu [pobierz]  Języki publikacji: polski, ukraiński lub angielski. Wymagania techniczne są jednakowe dla wszystkich.

Uczestnikom spoza miasta możemy zapewnić bezpłatne zakwaterowanie w hotelu lub akademiku Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka. W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie potrzeby noclegów.

Publikowane będą te referaty, autorzy, których wezmą udział w konferencji w Iwano-Frankiwsku, w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Organizatorzy: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Współpraca: Naukowa Biblioteka Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka.

Partner medialny: Kurier Galicyjski

Wsparcie: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Fundacja Wolność i Demokracja.

 

Projekt współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 
Skip to content