Zakończenie roku w Polskiej Szkole przy PMK w Wiesbaden

“Do widzenia szkoło – witajcie wakacje!”

Pod takim hasłem 15 czerwca 2018 roku o godz.16.30 w Szkole Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018 .

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły – Ksiądz Proboszcz Adam Prorok komendą wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.

Ksiądz Proboszcz Adam Prorok zabierając głos, szczerze dziękował wszystkim zebranym: uczniom, nauczycielom języka polskiego i religii oraz rodzicom za niełatwą pracę w całym roku szkolnym, a także podsumował ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole, takie jak np. XIV Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech organizowana przez Polską Ambasadę w Berlinie przy współudziale organizacji polonijnych, w której nasi uczniowie zdobyli czołowe miejsca. Ksiądz Proboszcz jako dyrektor szkoły podkreślił fakt, że łącznie zostało wydanych 146 świadectw i dyplomów, a także zaznaczył, że każdy uczeń otrzymuje nagrodę książkową.

Wychowawcy klas wręczając świadectwa i nagrody, gratulowali swoim uczniom osiągniętych wyników w nauce, a dzieci i rodzice dziękowali nauczycielom za ich pełną poświęcenia pracę.

Uroczystość uświetniły występy klas, które nawiązywały do przeżyć z minionego roku szkolnego, a także podejmowały tematykę wakacyjną (tu: zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku).

Rok szkolny 2017/2018 za naszymi uczniami, którzy w tym uroczystym dniu szczególnie odczuwali ogromną satysfakcję z tego, że podjęli wysiłek uczęszczania do drugiej szkoły i nauki języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce czy religii po polsku.

Życzymy dzieciom i młodzieży udanych i bezpiecznych wakacji!

mgr Krystyna Maciejuk, nauczyciel szkoły

foto własne

Szkoła prowadzona jest od września 2009 r. przez  Parafialne Stowarzyszenie Chrześcijańskiego Centrum „Pro Cultura Christiana” e.V. w Wiesbaden

 

Zakończenie roku szkolnego to kolejne w naszej szkole przedsięwzięcie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu Senatu RP „Pod znakiem Białego Orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech”