Międzynarodowa konferencja w Zdołbunowie “Za naszą i waszą Niepodległość. Sojusz Petlura-Piłsudski”

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

6 listopada 2015r.  Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego we współpracy ze Zdołbunowską szkołą nr5 przeprowadziły międzynarodową konferencję “Za waszą i naszą Niepodległość. Sojusz Petlura-Piłsudski”, jaka właśnie odbyła się w kampusie szkoły nr5, gdzie w latach 20-ch stacjonował Symon Petlura pod czas swego pobytu na ziemi Zdołbunowskiej.

Konferencja rozpoczęła się w foje szkoły od powitania gości. Wszystkich przybyłych powitali organizatorzy przedsięwzięcia. Słowo odebrali Konsul Generalny RP w Łucku p. Beata Brzywczy oraz hołowa Zdołbunowskiej Rejonowej Administracji Państwowej p. Sergij Kondraczuk. Potem odbyło się otwarcie wystawy “ Za naszą i waszą wolność.  Sojusz Petlura-Piłsudski”, która powstała dzięki Fundacji “Wolność i Demokracja”. Wystawa ta przyjechała do nas z Żytomierza i wędruję różnymi miastami Ukrainy. Za pomocą foto i opisu do nich można dowiedzić się kim byli Józef Piłsudski i Symon Petlura, ich działalność i zwłaszcza sojusz dwóch państw w walce o niepodległość od Rosji, którą życzył jak Piłsudski dla Rzeczpospolitej, tak i Petlura dla Ukraińskiej Republiki Ludowej. Po otwarciu wystawy wszyscy obecni odbyli do tablicy Symona Petlury, co znajduje się na gmachu szkoły, żeby położyć kwiaty i postawić zniczy.

Wśród zaproszonych gościliśmy też zastępcę hołowy Zdołbunowskiej Administracji Państwowej ds. humanistycznych p. Mykołę Orłowa, holowę Zdołbunowskiej Rady Rejonowej p. Wasyla Tymoszczuka, naczelniczkę Kuratorium Oświaty w Zdołbunowie p. Lilię Karpenko, dyrektor Zdołbunowskiej szkoły nr5      p. Żannę Rudyk, dyrektorów szkół miejscowych, nauczycieli i innych. Konferencja odbywała się w klasie języka polskiego. Między innymi swoje referaty wygłosili pf. Krzysztof Jabłonka, przedstawiciel Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejuwku, na temat “ Postać Józefa Piłsudskiego – wodza narodu polskiego”;          p. Oleh Tyszczenko, dyrektor Zdołbunowskiego Muzeum  Krajoznawczego, wygłosił referat  “ Ruch wyzwoleńczy na ziemi zdołbunowskiej w 1919-1920r.”; p. Rusłana Dawydiuk, docent Katedry historii Ukrainy  Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, głosiła referat na temat “ Umowa Petlura-Piłsudski podstawą eksperymentu wołyńskiego”. Mogliśmy też zobaczyć eksponat munduru legionisty, o którym opowiadał pf. Krzysztof Jabłonka. Oprócz tego byli przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej Legionów Polskich, ktorzy na sobie mogli wszystko pokazać i rozjaśnić. P. Jaroslaw Górecki, dyrektor Centrum dialogu Kostiuchnówka, który od lat zajmuje się cmentarzami legionowymi na Wołyniu, opowiadał o “Cmentarzach legionowych na Ukrainie oraz cmentarzach żołnierzy URL w Polsce”. P. Sergij Porowczuk prezentował też książkę na temat cmentarzy ukraińskich w Polsce.

Konferencja, która odbyła się w ramach II Tygodnia Patriotycznego, była przeznaczona dla nauczycieli historii rejonu Zdołbunowskiego, historyków, krajoznawców oraz uczniów klas starszych. Właśnie dla tych ostatnich, póki trwała konferencja, odbył się turniej historyczny. Uczestniczyło w nim 5 drużyn: uczniowie Zdołbunowskiej szkoły nr.1, Zdołbunowskiego gimnazjum, Zdołbunowskiej szkoły nr.3, Zdołbunowskiej szkoły nr. 5 i Dubieńskiej szkoły nr 1. Uczestnicy mieli przygotować dwa pytania: “ Rola J.Piłsudskiego i S. Petlury w walce o niepodległość”, “Eurointegracja Polski i Ukrainy. Perspektywy, problemy i skutki”. Każda z drużyn po kolei musiała zostać oponentem, który zadawał pytanie do przeciwnej drużyny, opowiadaczem, co rozjaśniał i wypowiadał się na postawione pytanie oraz recenzentem, który oceniał jak pytanie, tak i odpowiedź obu stron. Każdy występ drużyny oceniało jury. Do niego należali: nauczycielka historii Zdołbunowskiej szkoły nr5 p. Ałła Misikowa, zastępca hołowy Zdołbunowskiej Administracji Państwowej ds humanistycznych p. Mykoła Orłow, p. Oleksandr Mazepa, członek Spółki Hełsińskiej w obw. Rówieńskim oraz  p. Paulina Włodek, przedstawicielka partnerskiej szkoły z Pruszkowa koło Warszawy, z którą Zdołbunowska szkoła nr5 ma od pięciu lat podpisane porozumienie o współpracy. Warto zaznaczyć, że młodzież była bardzo dobrze przygotowana. Zachwyciła przede wszystkim swoją wiedzą w danych tematach oraz też umiejętnościami oratorskimi. Składamy gratulacje dla drużyny Zdołbunowskiego gimnazjum, która zajęła 1 miejsce.  Za uczestnictwo każda drużyna otrzymała prezenty, które nadała  Fundacja “Wolność i Demokracja”, za co bardzo dziękujemy.

Podsumuwując mogę powiedzieć, że takie przedsięwzięcia trzeba robić jak dla historyków, tak i dla młodzieży, bo wtedy rodzi się już wspólna historia. A my, narody polski i ukraiński, teraz musimy szukac to, co nas łączy, a nie rozdziela. Koncząc pozwolę sobie zacytować wielkiego Wodza narodu polskiego – Józefa Piłsudskiego:

“ Naród, który nie szanuje swej preszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

Wiktoria Radica

Nauczycielka JP przy Centrum