Wręczenie nadrody “Polonicum”

Dziś odbyło się wręczenie nagrody Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego, której laureatką została pani docent Ałła Krawczuk – kierownik Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

– Ta nagroda stanie się dla mnie inspiracją do dalszych poszukiwań dydaktycznych i naukowych. Wszystkie osiągnięcia były możliwe również dzięki polskim polonistom, którzy chcieli współpracować z nami, polonistami ukraińskimi. To wyróżnienie jest naszą wspólną nagrodą – powiedziała laureatka.

Cieszy nas to tym bardziej, że Fundacja Wolność i Demokracja wspiera działalność lwowskiej Katedry Filologii Polskiej w ramach projektu “Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie”.

12272788_10205301425122458_1458742560_n12286072_10205304966330986_46683831_n