Młodzi liderzy czytają Sienkiewicza na antenie!

Rok 2016 ogłoszony został Rokiem Henryka Sienkiewicza, a powieść „Quo vadis” wybrana została w ogólnopolskim plebiscycie jako bohaterka tegorocznego Narodowego Czytania. W maju minęło 170 lat od narodzin autora tego słynnego dzieła, a w listopadzie będziemy obchodzić sto lat od jego śmierci. Z tej okazji Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zorganizowało tydzień z twórczością Sienkiewicza.

W sobotę 23 lipca br. w Centrum medialnym CKPiDE w Iwano-Frankiwsku zrealizowano poranek Radia WNET, dotyczący twórczości pisarza, a od poniedziałku 25 do soboty 30 lipca w regionalnym radiu „Weża” można było słuchać fragmentów „Quo vadis” w języku polskim i ukraińskim. Również słuchacze programu mięli okazję wziąć udział w konkursach radiowych i wygrać książki H. Sienkiewicza w języku polskim oraz wycieczkę do Kamieńca Podolskiego – Szlakiem Trylogii Sienkiewicza.

Pragniemy serdecznie podziękować pani Lenie Tretiak, dyrektorowi stacji telewizyjnej i radiowej „Weża”
za możliwość przybliżenia słuchaczom radia twórczości Henryka Sienkiewicza. Dziękujemy również pomysłodawcom słuchowiska, naszym wspaniałym wolontariuszom – Krystynie Smal, Eugenii Czumak, Julii Starak, Wiktorii Szostak, Romanowi Hawryłko i Mariuszowi Kasickiemu, za zaangażowanie i pomoc organizacyjną. Pokładamy nadzieję, że dla wszystkich powieść z czasów Nerona – powieść historyczna Sienkiewicza, była dobrą tygodniową przygodą.

Projekt „Tydzień z Henrykiem Sienkiewiczem” powstawał latem b.r., gdy nasi wolontariusze brali udział w Projekt „Szkoła lidera polonijnego „Ja-Lider” organizowany przez Fundacje „Wolność i Demokracja”. To właśnie wtedy pod czujnym okiem trenerów i ekspertów poznawali zasady pracy metodą projektową, nabywali umiejętności zarządzania czasem, asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych, planowania
i realizowania projektów.

Maria Osidacz, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

 

 


Projekt „Szkoła lidera polonijnego Ja – Lider” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT