Nabór wniosków na 2017 rok do programu „Biało-czerwone ABC”

abc-860x400-2017

Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza nabór wniosków na rok 2017 do programu „Biało-czerwone ABC” ukierunkowanego na wspieranie oświaty polskiej na Ukrainie. Celem programu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce, umacnianie polskiej tożsamości, zapewnienie możliwości uczestnictwa w kulturze narodowej oraz wzmacnianie środowisk polskich za granicą.

Zgłosić udział w programie „Biało-czerwone ABC” można poprzez wypełnienie wniosku i przesłanie go drogą elektroniczną na e-mail Fundacji Wolność i Demokracja: [email protected]

>>> WNIOSEK DO POBRANIA <<<

Regulamin dofinansowania

Termin składania wniosków upływa 15 października 2016 r.

W sytuacji niemożności złożenia wniosku drogą elektroniczną, można go złożyć za pośrednictwem poczty lub faksem na adres siedziby Fundacji z dopiskiem Program „Biało-czerwone ABC”:
Fundacja Wolność i Demokracja
al. Jerozolimskie 30 lok 14
Warszawa 00-024
Polska

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu:
Koordynator projektu: Lilia Luboniewicz
e-mail: [email protected],  tel/fax.00 48 22 628 85 05

Asystent ds. współpracy z placówkami oświatowymi: Julia Savelieva
e-mail: [email protected]

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o programie „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” wśród zainteresowanych podmiotów.